Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle hierin genoemde verwerkingen van persoonsgegevens door Talpa Entertainment Producties B.V. (“TEP”), een 100% zusteronderneming van Talpa Concepts, en haar gelieerde ondernemingen, waarbij TEP verwerkingsverantwoordelijke is.

Als je gebruik maakt van onze diensten en producten, waaronder onze websites, apps en je Talpa Networkaccount (hierna: “Digitale Diensten”), worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”) van je verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

Klik hier voor de volledige privacy- en cookieverklaring.

Scroll naar boven